ochrona poświadczeń i kontrola dostępu

Senhasegura - pam

zarządzaj dostępem uprzywilejowanym

30 LAT

doświadczenia na rynku bezpieczeństwa it

13

ośrodków rozwojowo-badawczych

4,5 MLN

Polaków wybrało rozwiązania eset

400 tys.+

klientów biznesowych

Polska

pomoc
techniczna

Podziel się tą informacją:

Zarządzanie poświadczeniami

Za pomocą mechanizmu Grup Dostępu określ, którzy użytkownicy mogą korzystać z określonych haseł i uzyskać zdalny dostęp do urządzenia lub usługi.

Automatyczna zmiana haseł

Zmieniaj automatycznie hasła za każdym razem, kiedy zakończona zostanie sesja z wykorzystaniem jednorazowych poświadczeń.

Zbieranie logów

Określ, którzy użytkownicy będą korzystali z sesji logowanych, monitorowanych oraz w pełni nagrywanych, także w przypadku sesji równoległych.

Nagrywanie sesji

Nagrywaj wszystkie zdalne sesje, w tym sesje równoległe, za pomocą Senhasegura i zapisuj je w postaci plików wideo o bardzo dobrej jakości obrazu, przy zachowaniu niewielkiego rozmiaru.

Kontrola podmiotów zewnętrznych

Za pomocą grup i profili dostępu możesz w kontrolowany sposób dopuścić do swojej sieci podmioty zewnętrzne, np. dostawców usług, nadając im uprawniania wyłącznie do określonych urządzeń i usług oraz w określonym przedziale czasu.

Mechanizm przyznawania dostępu

Kontroluj dostęp do zarządzanych urządzeń i poświadczeń za pomocą wielopoziomowego mechanizmu przyznawania dostępu.

Zgodność z wymogami prawnymi:

Spełniaj obowiązujące wytyczne ochrony danych.

Senhasegura PAM

CAŁKOWITA OCHRONA PRZEDSIĘBIORSTWA

zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Senhasegura to system klasy PAM (Privileged Access Management), który umożliwia organizacji zarządzanie i kontrolę nad działaniami użytkowników z dostępem  uprzywilejowanym (Admin/ SuperAdmin). Rozwiązanie to pozwala na bezpieczne przechowywanie poświadczeń oraz śledzenie ich użycia. Dzięki senhasegura nadasz użytkownikom dostęp do konkretnych systemów bądź urządzeń bez przekazywania im haseł. Wszelkie sesje zdalne mogą być nagrywane, co pozwala na ich automatyczne kontrolowanie i rozliczanie – jest to niezwykle istotne, gdy do firmowej sieci wpuszczane są strony trzecie (wdrożeniowcy, outsourcing).

Dlaczego Senhasegura?

Intuicyjny interfejs sprawia, że wdrożenie i zarządzanie Senhasegura jest szybsze i prostsze niż w przypadku innych systemów PAM, a użytkownicy mogą korzystać bezproblemowo z nawet najbardziej zaawansowanych funkcji.

Audyt i zapewnienie zgodności z regulacjami

Generuj łatwe do wyeksportowania zbiory dowodów za pomocą rozbudowanego menu raportów, zaprojektowanego na potrzeby audytów oraz instytucji nadzorczych. Na potrzeby regularnych audytów można utworzyć dedykowany profil audytora.

Jump Server

Dostęp za pomocą Putty lub RDP może się odbyć w ramach sesji monitorowanej, bez potrzeby ujawniania hasła użytkownikom.

Dzielenie poświadczeń

Rozdziel hasła na kilku użytkowników, tak aby każdy z nich był wymagany, by uzyskać dostęp do danego urządzenia, usługi lub aplikacji.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium

Bez wyjazdów, bez kosztów, przed ekranem własnego komputera!