ochrona przed wyciekiem danych

Safetica one

więcej niż DLP!

80 %

firm doświadczyło
incydentu
w ubiegłym roku

190 000+

chronionych
urządzeń

70+

Ekspertów
bezpieczeństwa

110+

krajów

Polska

pomoc
techniczna

Podziel się tą informacją:

Szyfrowanie danych na komputerach i nośnikach wymiennych:

Safetica umożliwia centralne zarządzanie programem szyfrującym BitLocker, wbudowanym w system operacyjny Windows. Zarządzanie odbywa się za pomocą konsoli. Dzięki temu
oferuje pełne szyfrowanie dysków twardych, zarządzanie kluczami dostępu i ochronę danych przed wyciekiem z zabezpieczonych lokalizacji. Użytkownicy mogą również – dla zwiększenia poziomu bezpieczeństwa – szyfrować nośniki zewnętrzne typu pendrive.

Zarządzanie kanałami komunikacji:

Safetica pozwala klasyfikować pliki jako dane wrażliwe zarówno w oparciu o zawartość jak i kontekst. Zabezpiecza przed wypływem informacji wskazanych jako dane wrażliwe, dzięki możliwości ustawienia blokad:

 • przechowywania danych
  wrażliwych na dyskach lokalnych
 • kopiowania danych
  wrażliwych na pendrive i CD
 • dostępu do pendrive
  i urządzeń przenośnych
 • wydruku danych rażliwych na
  drukarkach lokalnych, sieciowych i wirtualnych
 • kopiowania zawartości pliku
  z danymi wrażliwymi do innego pliku
 • przesyłania danych wrażliwych na strony www oraz do chmury
 • wysyłania danych wrażliwych poprzez e-mail, pocztę webową, komunikatory

Analiza zachowania:

Weryfikuj aktywność pracowników: jak pracują, co drukują i do czego wykorzystują firmowe programy.

Kontrola urządzeń:

Dopuszczaj do sieci wybrane urządzenia eliminując zagrożenia związane z trendem BYOD (Bring Your Own Device).

Zgodność z wymogami prawnymi:

Spełniaj obowiązujące wytyczne ochrony danych.

Skuteczne narzędzie w walce z zagrożeniami i utratą danych. Łatwe w obsłudze dla użytkowników i infrastruktury. Zgodne z przepisami RODO. Dostępne w wersji on-premise lub w chmurze

Z Safetica ONE dowiesz się:

 • Jakie dane wyciekają z Twojej firmy
 • Kto operował poufnymi danymi bez pozwolenia
 • Gdzie pojawiają się przypadki niezgodności z przepisami
 • Jakie licencje zakupionych programów nie są używane
 • Które dokumenty firmowe były drukowane niepotrzebnie

Safetica ONE oferuje również:

 • Audyt bezpieczeństwa Twojej organizacji
 • Automatyczne powiadomienia o niepożądanych działaniach
 • Edukacja pracowników i zapobieganie przypadkowym wyciekom danych

 • Miesięczne raporty prosto na Twoją skrzynkę mailową
 • Dostęp online do logów

Polityki DLP - czyli jak chronić kluczowe dane?

Odtwórz wideo

Dzięki Safetice ONE Twoja własność pozostaje wyłącznie Twoja.

Safetica to intuicyjne rozwiązanie do ochrony przed utratą danych (DLP – Data Loss Prevention). Produkt przeprowadza audyty bezpieczeństwa, chroni wrażliwe dane przed „opuszczeniem” firmowej sieci i daje Ci wgląd w aktywności pracowników na firmowych urządzeniach. Wdrożenie rozwiązania jest proste i nie zajmuje dużo czasu, udowadniając, że kompleksowa ochrona danych może być dostępna błyskawicznie.

Spełnienie wymogów prawnych RODO

Safetica gromadzi najważniejsze dane nt. aktywności pracowników na stronach i w aplikacjach. Udostępnia wskazanym odbiorcom raporty, zawierające tego typu informacje.

Funkcjonalności

Po zdefiniowaniu stref bezpieczeństwa danych i zdefiniowaniu plików  wrażliwych, Safetica dyskretnie sprawdza każdą interakcję pracowników z tymi plikami. W przypadku operacji zabronionej, blokuje i loguje zdarzenie. We wskazanych sytuacjach wysyła również e-mailem powiadomienie np. do inspektora ochrony danych (IOD)

Dzięki funkcji generowania regularnych raportów  aktywności poszczególnych pracowników lub grup roboczych, managerowie mogą mierzyć produktywność pracowników, rozumianą jako czas spędzony w konkretnych aplikacjach lub stronach www. Raporty mogą być dostarczane na skrzynkę e-mail lub przeglądane w konsoli Safetica.

Rozwiązanie alarmuje kierownictwo o zmianach w aktywności pracowników i produktywności całych działów firmy, w wybranym okresie czasu. Raporty zawierają informacje o krótkoterminowych zmianach aktywności oraz trendach  długoterminowych. Zmiany te często są wskaźnikami potencjalnych luk w bezpieczeństwie firmowych danych.

Safetica umożliwia blokadę wybranych aplikacji oraz stron zwiększając bezpieczeństwo firmowej sieci. Wybrane aplikacje można udostępniać w określonym wymiarze czasu. Można również spersonalizować uprawnienia dostępu do wybranych stron internetowych dla każdego pracownika. Safetica oferuje przydzielanie uprawnień do druku, określonych dokumentów, poszczególnym działom i pracownikom. Umożliwia również kontrolę użycia konkretnej drukarki przez pracownika.

LISTA FUNKCJI

Safetica ONE - więcej niż DLP!

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW – KOMPUTERY

Efektywne wykorzystanie komputerów firmowych jest ważne do ustalenia możliwych oszczędności.

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW – DRUKOWANIE

Raport wydruków pomoże zrozumieć, czy drukowane dokumenty stanowią naruszenie bezpieczeństwa firmy
lub narażają ją na niepotrzebne koszty.

WYKORZYSTANIE ZASOBÓW – RUCH SIECIOWY

Przeładowanie lub wysyłanie dużej ilości danych przez sieć może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa firmy lub wpływać negatywnie na wydajność innych pracowników.

ANALIZA SPOSOBU KORZYSTANIA Z APLIKACJI

Zrozumienie, z jakich aplikacji korzystają pracownicy, pomaga firmom odkryć, gdzie mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa, a także czy zakupione licencje są  wykorzystywane oraz w jaki sposób koszty i praca mogą zostać zoptymalizowane. Wyraźnie zdefiniowane zasady korzystania z aplikacji znacząco zwiększają bezpieczeństwo firmy.

ANALIZA KORZYSTANIA Z INTERNETU

Zrozumienie, które witryny są odwiedzane przez pracowników, pomaga firmom odkryć, gdzie mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa lub w jaki sposób poprawić  wydajność pracy. Wyraźnie zdefiniowane zasady korzystania z stron internetowych znacząco zwiększają bezpieczeństwo firmy.

ANALIZA WYKORZYSTANIA PORTALI DO POSZUKIWANIA PRACY

Pracownicy, którzy decydują się aby opuścić firmę, mogą stanowić poważne zagrożenie bezpieczeństwa. Jeśli zabiorą ważne dokumenty i rozpoczną współpracę z konkurencją, strata dla firmy może być znacząca.

FIRMOWE PLIKI PRZESŁANE DO INTERNETU

Przesyłanie plików do Internetu jest popularną metodą udostępniania pracownikom większych plików, których nie można wysłać w załączniku do wiadomości e-mail. Dlatego ważne jest określenie reguł korzystania z tego typu transferu. Pliki firmowe, które są przesyłane do publicznych witryn, mogą zostać pobrane przez nieznane osoby, co z kolei może prowadzić do utraty kontroli nad nimi.

PLIKI WYSŁANE ZA POMOCĄ KOMUNIKATORÓW

Komunikatory są narzędziem wykorzystywanym przez  współpracowników i partnerów na całym świecie. Kiedy przesyłanie plików jest ograniczone do niewielkiego grona odbiorców komunikatory mogą stanowić  poważne zagrożenie bezpieczeństwa, kiedy nie są kontrolowane. Przesyłanie plików firmowych bez żadnych ograniczeń poprzez komunikatory może narażać firmę na poważne niebezpieczeństwo

PLIKI PRZESŁANE NA DYSKI CHMUROWE

Pliki firmowe mogą wyciec w przypadku przesłania na prywatne dyski chmurowe, które nie posiadają wystarczających zabezpieczeń. Korzystanie z prywatnych lub nieautoryzowanych dysków chmurowych stanowi poważne zagrożenie bezpieczeństwa firmowych danych.

PLIKI PRZENOSZONE NA NOŚNIKI USB I INNE URZĄDZENIA PRZENOŚNE

Kopiowanie dużej ilości wrażliwych plików na nośniki USB to szybki i łatwy sposób na utratę kontroli nad
danymi. Jeśli nośnik USB zostanie zgubiony lub skradziony, krytyczne dane mogą wpaść w niepowołane ręce. Przenoszenie danych firmowych przy wykorzystaniu nośników USB stanowi znaczne ryzyko. Zapewnienie bezpieczeństwa
nośników USB jest niezbędne.

PLIKI PRZESŁANE ZA POMOCĄ WIADOMOŚCI E-MAIL

Załączniki e-mail są jedną z najłatwiejszych metod przenoszenia danych i powodem wielu wycieków. W większości przypadków działanie nie jest celowe – przesłanie wiadomości na niewłaściwy adres lub dołączenie błędnego pliku. Wiadomości e-mail z załączonymi wrażliwymi plikami powinny być wysyłane wyłącznie do zaufanych odbiorców, którzy mogą pracować na tego typu plikach.

PLIKI PRZESŁANE ZA POMOCĄ POCZTY WEBOWEJ

Poczta webowa jest często wykorzystywana do komunikacji i przesyłania poufnych plików. Jednocześnie taka forma komunikacji jest kolejnym kanałem ryzyka, który należy chronić przed potencjalnym wyciekiem. Korzystanie z usług poczty internetowej do przesyłania poufnych danych jest kwestią bezpieczeństwa, gdyż uniemożliwia kontrolę odbiorców danych.

Zapraszamy na bezpłatne webinarium

Bez wyjazdów, bez kosztów, przed ekranem własnego komputera!